Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

fredag 1 mars
Holt kirke
søndag 3 mars
Dypvåg kirke
søndag 10 mars
Tvedestrand kirke
fredag 15 mars
Tvedestrand kirke
søndag 17 mars
Holt kirke
søndag 24 mars
11:00
Tvedestrand kirke
torsdag 28 mars
Lyngørstua
18:00
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Dypvåg menighet
Holt menighet

Tvedestrand menighet

Dåp

Velkommen til å ha dåp i kirkene i Tvedestrand. 

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne.
Alle er velkommen til å ta kontakt via vår nettside eller med kirkekontoret for bestilling av dåp.

Bestilling av dåp
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur.

Benytt vår elektroniske påmeldingsskjema for bestilling av dåp, eller ta kontakt med kirkekontoret. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan velge mellom.
Etter påmelding vil du få opp en automatisk bekreftelse på reservasjonen.http://tvedestrand.kirken.no/img/13_11_2017_Illustrasjoner/Meld_pa.pngVed dåp i annen kirke enn den dere tilhører, gjør først avtale med ønsket kirke. Fødselsattest og fadderliste sendes deretter i god tid til kirkekontoret i deres bostedssokn. Før også på tid og sted for dåpen.
Faddere
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne trossamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dåpssamtale
I forkant av dåpen tar kirkekontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.
 
Velkommen til oss!


http://tvedestrand.kirken.no/img/13_11_2017_Illustrasjoner/Meld_pa.png
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: