Den Norske Kirke
Tvedestrand kirkelige fellesråd
Velg din menighet

KALENDER

onsdag 10 mars
Tvedestrand kirke
søndag 14 mars
Tvedestrand kirke
søndag 21 mars
Dypvåg kirke
Holt kirke
søndag 28 mars
Tvedestrand kirke
torsdag 1 april
11:00
Lyngør Bedehus
11:00
Strannasenteret
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Påmeldinger

http://tvedestrand.kirken.no/img/14_03_2017_Kirkelige_handlinger/Dap_14_03_2017.png

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: