Tvedestrand kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

fredag 1 mars
Holt kirke
søndag 3 mars
Dypvåg kirke
søndag 10 mars
Tvedestrand kirke
fredag 15 mars
Tvedestrand kirke
søndag 17 mars
Holt kirke
søndag 24 mars
11:00
Tvedestrand kirke
torsdag 28 mars
Lyngørstua
18:00
Tvedestrand kirke

Følg oss på facebook

https://tvedestrand.kirken.no/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Dypvåg menighet
Holt menighet

Tvedestrand menighet

Nyheter

Velkommen til jul i kirkene i Tvedestrand!

Advent og jul kan være fylt av forventning og glede, av sorg og savn, av stress og behov for å roe ned. I kirken er det rom for alle følelser og mennesker, og vi ønsker velkommen til samlingene våre i advent og julehøytiden. 

I ventetida 

Advent er ventetida før jul. Tradisjonen med adventskalender i hjemmet og ulike adventsserier på TV er flott, og kan suppleres med tilbud i kirken. I våre menigheter er det følgende arrangementer:

Søndag 3. desember kl. 1100: Gudstjeneste i Dypvåg kirke. 

Onsdag 6. desember kl. 1800: Konsert Vegår Vocale i Tvedestrand kirke.

Torsdag 7. desember kl. 1800: Konsert Himmelsk ro i Dypvåg kirke.

Lørdag 9. desember kl. 1900: Konsert Agder kammerkor og Fjære kammerkor i Dypvåg kirke.

Søndag 10. desember kl. 1100: Gudstjeneste i Laget kirke.

Søndag 10. desember kl. 1800: Lysmesse i Holt kirke.

Onsdag 13. desember kl 1800: Julekonsert i Tvedestrand kirke med Bjørn Toftesund, Mari Lorentzen, Lea Solfjeld, Kristine Paulsen Hanna Langballe, Nicoline Lorentzen, Jostein Langballe, Thor Arne Rosland, Jurgen Milchereit.

Lørdag 16. desember kl.1800: Julekonsert i Tvedestrand kirke med Agder kammerkor, Borøyakoret, Sandøyakoret, Strannakoret og Tvedestrand mannskor. 

Søndag 17. desember kl. 1800: Gudstjeneste i Tvedestrand kirke. 

Mandag 18. desember kl. 1800: Julekonsert i Dypvåg kirke med elever fra Risøy folkehøgskole og Bare for gøy fra Hope.

Julaften og helligdagene 

Mange har vokst opp med at hele familien går på gudstjeneste på julaften, og at jula ringes inn med kirkeklokkenes kiming kl. 17 den 24. desember. Denne tradisjonen, som gjør at vi i fellesskap går sammen fra hverdag til fest, kan du fortsatt ta del i. 

I våre menigheter er det julaftensgudstjenester

kl. 1400 i Dypvåg kirke

kl. 1400 i Laget kirke

kl. 1600 i Holt kirke

kl. 1600 i Tvedestrand kirke

Julaftensgudstjenesten er spesielt tilrettelagt for familier, her er det rom for barn som ikke helt klarer å sitte stille, og du kan selvfølgelig komme i hverdagsantrekk – eller være ferdig pyntet til kvelden.  

Vi inviterer også inn til gudstjeneste på de andre høytidsdagene:

1. juledag kl. 1200 i Holt kirke og kl 1200 i Dypvåg kirke

2. juledag kl. 1100 i Tvedestrand kirke

Fortsett å skape juleminner, velkommen til jul i kirken! 


Publisert av:  den 29-11-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: