Den Norske Kirke
Tvedestrand kirkelige fellesråd
Velg din menighet

KALENDER

søndag 6 desember
Holt kirke
søndag 13 desember
Holt kirke
torsdag 17 desember
18:00
Dypvåg kirke
søndag 20 desember
Dypvåg kirke
torsdag 24 desember
Laget kirke
Dypvåg kirke
14:30
Holt kirke
Holt kirke

Følg oss på facebook

http://tvedestrand.kirkene.net/img/15_03_2017_Logo/facebook-logo.jpg
Tvedestrand menighet
Dypvåg menighet
Holt menighet

LegoTomatos
Ungdomskoret Respons

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no: